Đất nền nổi bật

Đất nền quận 9 Long Phước

Đất nền quận 9 Long Phước

Đất nền quận 9 Long Phước, 3 mặt giáp sông, diện tích 70-80m2. Giá chỉ 23 triệu/m2

Đất nền khác

Đất nền quận 9 Long Phước

23/04/2018

Đất nền quận 9 Long Phước, 3 mặt giáp sông, diện tích 70-80m2. Giá chỉ 23 triệu/m2